fredag 17 april 2015

Häggström hävdar: Om AI-risker i P1:s Vetandets värld

Häggström hävdar: Om AI-risker i P1:s Vetandets värld: I dagens avsnitt behandlade P1-programmet Vetandets värld de eventulla katastrofrisker som föreligger i samband med ett AI-genombrott. Avs...

Inga kommentarer: