torsdag 23 april 2015

hand...

17 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

short hand - d.h. stenografi... - egen hand - egenhändigt - på egen hand - helt på egen hand...

Marianne Johansson sa...

handstil... vilken handstil? - grafologiskt - grafologisk vetenskap - handstilsforskning...

Marianne Johansson sa...

'aus eigener hand' - aus gegebenem anlass... - aus... - ausdrucksweise... - ausnahmsweise... - eine ausnahme.. - ein name... - der name... - namentlich...

Marianne Johansson sa...

contra eller - gegebenenfalls - dess motsats: pro... - att vara föör eller - gegebenenfalls - moot - d.h. gegen etwas...

Marianne Johansson sa...

was ist - u.U. - widersprüchlich? - 'das leben ist voll widersprüchlichkeiten' - ... den meningen - bland - även - andra meningar - såg/läste jag - och även - 'på egen hand' - noterade jag med - mittels - 'pen & paper' - d.h. auf schwedisch 'med papper och penna'...

Marianne Johansson sa...

(när var det som jag - bl a - gjorde den noteringen med/via 'pen and paper' - efter att ha läst den i en bok...? - jo det var på den tiden jag - 'helt på egen hand' - ägnade mig åt filosofiska studier - efter att ha tvingats bli arbetslös den 13 maj år 1985 - och hade ett schännt behov att fördjupa mig i djupa tankar - und zwar under ett och ett halvt år höll jag på med såådant - fördjupningar i filosofiska tankar - innan jag alltså i november år 1986 påbörjade en spårvagnsförarutbildning vid GS - d.h. göteborgs spårvägar ab...)

Marianne Johansson sa...

den gångna natten - via google sökning via min mobil - strax innan sömn - d.h. sömnen min - så kom jag att via filosofen munthe christian - vars blogg - 'philosophical comment' - jag brukar kolla upp - komma in på filosofen brülde - u.zw. bengt - och läste vad som på universitets presentation av honom står skrivet...

Marianne Johansson sa...

jag observerade att han - brülde bengt - valt att skriva - i sin egen presentation av sej själv därstädes - något om att han - u.zw. inom parentes: '(helt på egen hand)' höll på med något vad det nu var - kanske skriva en bok eller nått sånnt...

Marianne Johansson sa...

plötsligt erinrade jag mig att jag sommaren år 2008 - i ett handskrivet brev till honom - till hans hemadress - skrivit - använt mig av - just dom orden - dock ej inom parentes - utan med - som det numera mer än vanligt är i mitt fall - inom tankesreck: ' helt på egen hand -'...

Marianne Johansson sa...

(f'låt!: jag missade visst det första tankestrecket... det skulle alltså ha stått '- helt på egen hand -'...

Marianne Johansson sa...

det var i sammanhanget dator: 'jag ska nu - helt på egen hand - försöka komma underfund med hur en dator kan användas'...

Marianne Johansson sa...

som ett svar på mitt handskrivna brev fick jag snabbt ett e-mail svar: 'tack för brevet. jag önskar dig en trevlig sommar.' - han gav mig ett svar - u.zw. ett artigt och snabbt sådant... - att klaga hade jag ingen anledning till...

Marianne Johansson sa...

denne bengt - praktiskt filosof - är 17 år yngre än lilla 'moi' och munthe christian är 20 år yngre än lilla 'moi'... de beträffande årgångarna är alltså: -59 -62 respektive - i mitt fall: -42... vad har - sort of - årgångar för betydelse - für eine bedeutung? - hur är jag - lilla 'moi' - att veeta?

Marianne Johansson sa...

de två jag haft - och i fallet maja - immer noch har - blogg kontakt med: maja lundgren - 'cronache di maja' - jahrgang -62 - och johnny söderberg - 'stationsvakt' - jahrgång -64... varrför bryr jag mig om såådana som är såå mycket yngre än lilla 'moi'? - dass kann man sich fraagen...(är jag såå dåålig i tyska?) (uuut-taalsmässigt... det är för att få fram önskat uuut-tal - som jag skriver så självsvåldigt - och eegensinnigt som jag skriver...)

Marianne Johansson sa...

redan år 2007 fixade min syster - åt mej - via telefon ett - en - egen mejl... dvs egen mejl adress (= den enda mejl adress jag fortfarande använder mig av! - min syster dog den 29 mars förra året... alas! jag tror det var år 2008 som jag av min - gott sei dank! - ännu i livet varande son - den som jag födde som numero 2 i ordningsföljden - fixade en dator med internet anslutning åt mig - denna möjlighet har jag sedan några år nu använt mig av - nämligen speciellt sedan jag via min son fick blogg och dessutom eget you tube konto... you tube är mitt universitet!... 'jag skall nu - helt på egen hand - komma underfund med - hur en dator kan användas' - så skrev jag alltså sommaren år 2008 till bengt brülde... då! hade jag ännu ej kommit så långt!... nuumera tycker jag - iaf själv - att jag via 'you tube universitetet' kommit ganska så långt...

Marianne Johansson sa...

jag har alltså aldrig någonsin lyckats ta mig in i den akademiska världen... men jag försöker nu - 'på gravens rand' - att - 'helt på egen hand' - 'förkovra mig' - und zwar via 'you tube universitet'.. det är alltså mitt eget påhitt att kalla allt som finns för mig tillgängligt på you tube för 'you tube universitetet'...

Marianne Johansson sa...

'praktisk filosof' i st f 'praktiskt filosof'... - men den korrekta benämningen är alltså både vad gäller christian munthe liksom även bengt brülde: 'professor i praktisk filosofi' - und zwar vid GU...