torsdag 23 april 2015

tillbringa...

7 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

att tillbringa... - att tillbringa tid... - så länge Tid - dvs Liv - finns... - zur verfügung...

Marianne Johansson sa...

finns Tid zur verfügung? - hur mycket Tid finns - noch - zur verfügung? - det Tids-Havandeskap - dvs det Liv - som - noch - zur verfügung steht...

Marianne Johansson sa...

das Leben als eine Art Schwangerschaft mit Zeit - dvs det tidsmässiga som är das Leben selbst...

Marianne Johansson sa...

en blivande mors havandeskapstid är 9 månader...

Marianne Johansson sa...

3 ggr i mitt liv har jag varit schwanger - den tredje gången blev det hela 'upphört' i 10:e havandeskapsveckan - alltså abort på sjukhus - under narkos... jag var då vid det tillfället 42 år...

Marianne Johansson sa...

första gången jag blev schwanger var jag 35 år - och jag var 36 år - då jag - den 21 januari år 1979 - igångsatt medelst dropp - födde en son... dessvärre upphörde livet tragiskt för denna min förstfödde son - und zwar den 30 november år 2006... - andra gången jag blev schwanger var jag 36 år - och då barnet föddes - den 27 juni år 1980 - även en son - som gott sei dank immer noch i livet är - var jag 37 år... alla tre gångerna jag blev schwanger så hände det på donsö och den blivande fadern var vid alla tre tillfällena densamme...

Marianne Johansson sa...

'jag är havande med tiden - endast döden vet - när förlossningens ögonblick är inne - då är livet ute...' = en dikt av mig hösten år 1983 verfasst...(man kan ju undra om 'döden' är det mest 'adekvata' uttrycket/ordet i 'dikten' i fråga... kanske någon i stället skulle ha tyckt att ordet 'Gud' hade varit 'mer passande' - eller 'adekvat'... - who am i to know? - lilla 'moi' varande ett 'Frågetecken'... så som jag - mitunter - brukar karakterisera mig själv som...