tisdag 26 maj 2015

Ann Heberlein i ny serie om bipolär sjukdom5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

menschsein - das menschsein... - simply! det är fråga om en läggning... (alltså: detta att vara e männscha - as simple as that? - yes!) (en del männischor är - sort of - mer känsliga än andra... det är något som man få acceptera...)

Marianne Johansson sa...

jag har just sett programmet i fråga - und zwar via webb tv...

Marianne Johansson sa...

det är veedervärdigt att ej kunna bli accepterad som männischa!

Marianne Johansson sa...

stigmatisering är det absolut värsta som finns!

Marianne Johansson sa...

just för att hon är en perschooon som har lyckats förvärva en viss akademisk examen... just därför! just därför har hon en röst! - har jag en röst? - wohl kaum! - jag har inte ens den lägsta akademiska examen! varför skulle jag ha något att säjja... något som - enligt min egen uppfattning - voore nåågot... det finns olika uppfattningar om allting... jag har mina uppfattningar - tolkningar - som offta - vad jag tror mig förschtåå - ej stämmer med andras dito.... ensam jag är - och har så alltid varit... - men trots det: a human being - och en såådan - alltså en - sort of - human being som är meedveten om att graven står och vänntar... - på graavens rannd... - vad har man dåå - = nuu - under sådana omständigheter - att säjja? - vaad schänns dåå - = nu - liksom viktigt att - somehow - fåå framm... - känns det - zum beispiel - viktigt detta: vem som vinner eurovision song contest? - frågan låter jag vara öppen...