söndag 31 maj 2015

en 'kladd'...

11 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

en 'kladd' med pen & paper - som nu - i st f e-mail - då för långt - blir ett blogg 'inlägg'

Marianne Johansson sa...

"hur många år exakt?- har - just i dag - hunnit förrinna since min syster - alltså din mor! - neta! - fick sitt första barn - alltså du! - Neta! - svar: just i dag har hela 66 år hunnit förrinna sen dess... - år förrinner...

Marianne Johansson sa...

- du neta har hela 6 år + 6 månader + 2 hela veckor noch zu leben - innan du har möjlighet att uppnå den vishet som man har chans att uppnå vid en ålder av 72 år + 6 månader + 2 hela veckor... dvs 14 dagar...

Marianne Johansson sa...

- livet är en fråga om havandeskap med tid... - havandeskap: en förberedelse för moderskap - när det är fråga om en human being av kvinnligt kön - som blivit befruktad - enligt naturens naturliga lagar (doch: numera finns alla möjliga olika sätt...) - livet kan liknas vid pregnancy med tid... när tidshavandeskapet - just det havandeskapet med själva levnadstiden - upphör... - om aortaväggen brister eller kanske något annat i kroppen livsviktigt/ livsuppehållade upphör/slutar funka i kroppen... - vad noch?

Marianne Johansson sa...

- tack vare att jag har mitt minne - min minnesförmåga - i behåll - så lever både anne-britt - din mor neta! - liksom även mamma och pappa - dvs din mormor! och morfar! - neta! - liksom även min förstfödde son! - sort of - i mej! - finns i mej! - minnesvis! - memory wise - sort of...

Marianne Johansson sa...

- de finns på så sätt - irgendwie - noch - i ett - som det iaf känns - levande 'tillstånd' i det som kallas minne - minnet... - det är privilege of aging - åldrandets privilegium - att ägna - att kunna ägna - sej åt - indulge irgendwie - i minnen... - en minnestid - en hågkomstens tid - det är väl det som ålderdomen är... i 'brist' på ngt annat - som hör yngre år till...

Marianne Johansson sa...

- min syster - som - då aortaväggen brast - 'gick bort' den 29 mars förra året - året 2014 - då hon var 81 år + 8 månader minus 1 dag - blev för i dag - den 31 maj år 2015 - exakt 66 år sedan - mor för första gången... - själv - hennes drygt 10 år yngre syster - lillasyster - blev jag mor för första gången den 21 januari år 1979... - levn tiden för min förstfödde: 27 år plus 10 månader + 9 dar...

Marianne Johansson sa...

PS: - inte alla blir författare... - en del får nöja sej med att bli ett visst antal år + ett visst ental månader + ett visst antal dar = dagar (och nätter)...

Marianne Johansson sa...

- vare sej min far - född den 28 februari år 1897 - eller min mor - född den 22 september år 1903 - eller min syster - född den 30 juli år 1932 - eller min förstfödde son - född den 21 januari år 1979 - blev författare...

Marianne Johansson sa...

- har jag - etwa - blivit författare? - kaum! - men jag uut-trycker mig - now a days - spontant! - blog wise! - that's something! - tack för denna ynnest!

Marianne Johansson sa...

'antal' i st f 'ental'...