tisdag 14 juli 2015

Chris Hedges "Wages of Rebellion"

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

dignity... - just one word...

Marianne Johansson sa...

the powerless... id est: those without power! 'knowledge is power' detta lärde jag mig redan av min engelskalärare - und zwar överlärare - tillika 'Skolchef'! - emil frostegård - i femte klass i folkskolan i lidköping... mina första engelska ord lärde jag mig av överlärare emil frostegård - liksom även mina första tyska ord - eftersom jag - liksom andra klasskamrater - fick chans att gå på en frivillig kvällskurs i tyska språket under två terminer i sjätte klass - varefter han ordnade för oss att göra en klassresa till lübeck och hamburg... detta att jag hade honom - denne emil frostegård - som min lärare i mina första utländska språk.... ja resultat är nu här att finna: jag kan nu utan svårighet ta del av allt som erbjuds på you tube - på såväl det engelska som det tyska språket... hade jag ej haft förmånen att ha just honom emil frostegård som min lärare som nybörjare i utländska språk - så hade jag nog - vad jag tror mig om att förstå - ej kommit så långt som jag nu - trots att jag inga som helst akademiska examina har - faktiskt haar kommit - just one way of putting - jag menar tack vare min son hampus har jag sen nägra år möjlighet att såväl blogga som you tube-a... utan min son hampus hade detta ej för mig varit möjligt! - jag är min son stort tack skyldig... livet känns ej värdelöst när jag vare dag kan taga del av allt om erbjuds via you tube... - you tube är mitt universitet! TACK! - min lärare - lärarinna - i femte och sjätte klass var annars siv tidestedt - gift med min senare lärare i historia och samhällskunskap i gymnasiet - nämlich fil mag nils tidestedt... - det var tack vare att emil frostegård upptäckte att jag tyckte det var kul med språk som jag fick chans att börja i realen och sedan även i gymnasiet - und zwar latinlinjen... men sedan - efter det - har jag ej lyckats med några skolor öht - dvs akademiska studier har ej varit något för lilla 'moi'... jag kommer ej från någon akademikerfamilj - som jag har förstått att somliga andra gör - och som därför - därigenom - har ett speciellt arv att 'falla tillbaka på' - som 'underlättar'... my background was - is - a humble one...

Marianne Johansson sa...

'those without a voice in society' finns oxå något som heter... jag har aldrig känt att jag haft 'a voice in society'... men här- blog wise - har jag en möjlighet att fritt uttrycka mej... - men jag tror ingen öht bryr sej om vad jag har att säjja... but who cares... jag är ej bortskämd...