måndag 26 oktober 2015

bernur: Minnesteater, Simon Critchley, CL(P) Works

bernur: Minnesteater, Simon Critchley, CL(P) Works: Det är ofta tack vare mikroförlagen vi får tillfälle att stifta bekantskap med författarskap som ligger lite vid sidan...

Inga kommentarer: