fredag 23 oktober 2015

Malous Salong - Malou Efter tio (TV4)1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

vem kan jag lättast identifiera mej med? mitt svar på denna fråga: av dessa tre som här talar i detta tv inslag så kan jag definitivt lättast identifiera mej med gustaf norén... figuuren/tjejen gospic kan jag definitivt ej identifiera mej med... trots att alltså dialekten i fråga som gustaf norén talar ej är i överensstämmelse med min dialekt... så finns ändå så som jag upplever det något som väl nästan skulle kunna liknas vid en överensstämmelse... är lilla 'moi' månne en juuup männscha? - ja jag tror det... - liksom jag även tror att gustaf norén är det... gospic-tjejen upplever jag nästan som mootbjuudande...