måndag 25 april 2016

John Berger About Time

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

tid är väl den tid man - sort of - upplever when alive...

Marianne Johansson sa...

liv - det individuella - är ju just tid... för att - sort of - kortfattat och koncist uttrycka det...

Marianne Johansson sa...

att vara havande med tiden/tid ... - det är väl det det egentligen är fråga om - det som kallas liv... - man kan alltså likna livet vid pregnancy/havandeskap med tid... - a time pregnancy - that's what it is!

Marianne Johansson sa...

Sein = Zeit... das Sein = das Leben... den av nåd - ynnest - givna levnadstiden... (heidegger har visst skrivit om Sein und Zeit...)