torsdag 15 december 2016

In Sweden Martin Schulz meets with Urban Ahlin, Speaker of the Riksdag, ...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

urban ahlin blev född i mariestad den 13 november år 1964... då i november år 1964 bodde jag på rackarbergsvägen i uppsala och var inskriven vid västgöta nation och gick min tredje termin på uppsala handelsgymnasium...