tisdag 13 december 2016

Stewe Claeson: Om utgivning

Stewe Claeson: Om utgivning: Jag vet inte om det är meningsfullt att påpeka något som kanske bara är en tillfällighet - men det har å andra sidan varit en tillfällighet ...

Inga kommentarer: