lördag 27 maj 2017

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Cronache di Maja: Padam pampidam tjoff tjoff kloff...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Cronache di Maja: Padam pampidam tjoff tjoff kloff...: Cronache di Maja: Padam pampidam tjoff tjoff kloff : Ett slöinlägg. Hörde en fånig anglicism när jag tittade på SVT:s Obama-sändning. Uppb...

Inga kommentarer: