lördag 27 maj 2017

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Cronache di Maja: Det är inte som om ingenting hän...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Cronache di Maja: Det är inte som om ingenting hän...: Cronache di Maja: Det är inte som om ingenting hänt : Ungdomar som överlevde Utöya klarar inte av skolarbetet. Här . Nej, hur skulle de kun...

Inga kommentarer: