lördag 24 juni 2017

Cornucopia?: Cellplaster även i svenska hus

Cornucopia?: Cellplaster även i svenska hus: Den tragiska branden i Greenfell, med förmodat 79+ dödsoffer, fick sin kraftiga spridning på grund av att fasaden isolerats med cellplast,...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

jag råkade höra på teve att en annan benämning vad gäller det föga brandsäkra materialet - cellplasten - är frigolit...