fredag 11 augusti 2017

Lynn Anderson - I Beg Your Pardon, I Never Promised You A Rose Garden (B...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

den tillryggalagda levnadstiden för lynn anderson blev 4 dagar plus 10 månader plus hela 67 år - eftersom hon blev född den 26 september år 1947 och hon passed away on july 30 of the year 2015...