fredag 11 augusti 2017

(I Never Promised You A) Rose Garden - Glen Campbell

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

den tillryggalagda levnadslängden för glen campbell blev 17 dagar plus 3 månader plus hela 81 år...