fredag 11 augusti 2017

Sally Rooney, Lucy Caldwell, Peggy Hughes and Sara Baume In Conversation

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

den iriska tjejen sally rooney har idag ännu ej hunnit tillryggalägga en levnadslängd av 26 år - men har redan på förlaget faber & fabaer fått utgett sin bok 'conversations with friends' -und zwar am 1. juni dieses jahres - år 2017...

Marianne Johansson sa...

jag - å min lilla sida - har ännu ej hunnit tillryggalägga en levnadslängd av 75 år! - och har - självklart - ännu ej fått något utgett på ngt som helst bokförlag... och kommer höchst wahrscheinlich ej heller före min död att so was erleben... jedoch: so har jag chans att sort of publicera mig såväl på mina båda bloggar som även på facebook...

Marianne Johansson sa...

'faber & faber' i st f 'faber & fabaer'...

Marianne Johansson sa...

någotsom jag tyckte var mighty intressant att läsa om denna unga 26-åriga iriska tjej har jag kunnat föra över både till facebook och twitter - men - alas! - ej kunnat göra det hit till egen blogg... en hillary a white har intervjuat författarinnan i fråga - den unga sally wooney - und zwar i 'independent.ie' - 'entertainment newsletter august'...