torsdag 23 november 2017

Noam Chomsky on Net Neutrality

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

om exakt 14 dagar = 2 veckor - har noam chomsky ej tillryggalagt en levnadslängd av 90 år - men väl en levnadslängd av 89 år! (hans födelsedatum: den 7 december år 1928...)