måndag 25 juni 2018

Nydahls kustvandringar: Peter Handberg om att översätta Thoreau (och att s...

Nydahls kustvandringar: Peter Handberg om att översätta Thoreau (och att s...: Låt mig först påpeka att rubriken idag inte säger hela sanningen om bloggens innehåll. Det jag här vill skriva om utgår visserligen från Pe...

Inga kommentarer: