lördag 30 juni 2018

Wie tief ist die Regierungskrise?

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

wann wurde roland tichy geboren? - antwort: am 11. november des jahres 1955... - er - thus - är um 13 jahre jünger als lilla 'moi'...

Marianne Johansson sa...

varför denna blandning av språk - meinerseits? - ja - das kann man sich fragen... jag - kanske - somehow - vill viisa att lilla 'moi' kan - gewissermassen - både svenska och engelska och tyska... kanske en förklaaring...

Marianne Johansson sa...

är det vielleicht - sort of - 'altersbedingt' att jag beteer mig - när jag skriiver - så som jag jööör? - ja - kannsche...
att jag staavningsmässigt beteer mig så som jag jöör - hur att förklara? - how to explain? - även detta 'altersbedingt'? - ja - kann sein... - någon beteende-veetare är jag ej.... ej heller någon annan typ av veetare... men jag känner mig befinnandes 'på gravens rand' - that's why i sort of beteer mig så som jag jöör - det är min egen tolkning... varför ej unna sig denna lyx? - på gravens rand... på egen blogg! - någon akademiker är jag ej! - jag är dotter till en arbetare! - rent mänskligt så finns det - sort of - 'förklaringar' till mycket - alltså: mänskliga tolkningar... är det kanske bristande respekt det handlar om? - har jag ingen respekt för språkliga regler? - jo jag har tidigare i mitt liv haft mycket stor respekt för språkliga regler... nu känns det som att det kvittar - jag gör som jag själv känner för i stunden - 'på gravens rand'...