torsdag 26 juli 2018

Ann Helena Rudberg: Ett splittrat folk

Ann Helena Rudberg: Ett splittrat folk: Den senaste valbarometern uttrycker hur splittrat svenska folket är och det är naturligtvis politikerna som har åstadkommit detta genom att ...

Inga kommentarer: