torsdag 26 juli 2018

Nydahls kustvandringar: Den stängda världen. Om den omöjliga och meningslö...

Nydahls kustvandringar: Den stängda världen. Om den omöjliga och meningslö...: Foto: Anders Johansson Om världen är stängd. Omvärlden är stängd. Två formuleringar med delvis olika innebörder. För mig som uthärda...

Inga kommentarer: