måndag 15 april 2019

Birger Schlaug: Sverige ger bidrag till Natoanknuten tankesmedja s...

Birger Schlaug: Sverige ger bidrag till Natoanknuten tankesmedja s...: Den svenska regeringen ger sedan fem år tillbaka bidrag till den Nato-anknutna tankesmedjan Atlantic Council. Det tvingades Margot Wallstr...

Inga kommentarer: