söndag 21 april 2019

Nigel Farage defends his seat in the European Parliament | 60 Minutes Au...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

nigel farage har just idag tillryggalagt en levnadslängd av exakt 18 dagar plus hela 55 år!