måndag 13 maj 2019

Doris Day - Que Sera, Sera (Whatever Will Be Will Be)1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

doris day - född doris mary ann kappelhoff den 3 april år 1922 - passed away this very day - id est may 13 of the year 2019... den tillryggalagda levnadslängden för henne blev 10 dagar plus 1 månad plus no less than 97 år! (själv har jag ännu ej hunnit tillryggalägga en levnadslängd av hela 77 år...)