lördag 14 september 2019

# 002 gäst PETRA REVENUE4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

en viss 'connection' har jag upptäckt med denna petra... - från 8 års ålder till dess hon tagit studenten i lidköping bodde hon hos sin mamma i lidköping och gick alltså i skolan under hela sin uppväxt i staden lidköping - där hennes mor - immer noch bor... även jag gick i skola i lidköping - 6 år i folkskolan sen 4 år i realen och sen 3 år i gymnasiet...) - petras mor föddes 14/12 1945 och är alltså etwa 3 år yngre än lilla 'moi'... själv flyttade jag till gbg sommaren år 1973... petra vill - det har jag förstått - e j skryyta med att hon gått i skola i - och bott i - lidköping så många år under sin uppväxt - det krävdes en hel del leetande från min sida innan jag lyckades hitta detta...

Marianne Johansson sa...

hon - petra - talar ej jötteborschka... nor do i!

Marianne Johansson sa...

igår lyssnade jag lite grann på detta som jag igår förde över hit... hon talar ej jötteborschka! - hon talar snarare lischöppingska! det året - år 1973 - hon med sin mor flyttade till lidköping och gick i skola därstädes - just det året flyttade jag till göteborg... visserligen - även om jag i min ungdom hade hemliga drömmar om att kanske kunna bli skådespelare - så känner jag jedoch nu - när jag kollat upp lite om henne - petra revenue - liksom hennes mor folkbokförd reveny - ingen som helst samhörighet med henne... kan det ha att göra med att jag är så gott som 23 år äldre? - (visserligen gick jag hösten år 1983 en kurs 'bli författare!' - men jag har ej blivit något öht - och definitivt ej någon författare... - jedoch har jag på egen blogg någon gång ut-tryckt det sålunda: 'själv - inbillningsvis - varande en poet i vardande'... jedoch: det räcker för mig - snart 77 år! - att ut-trycka mig precis så som jag själv känner för det - på mina två bloggar och på fb...

Marianne Johansson sa...

tomas lindelöw som ger ut petras senaste bok hade en far - holger lindelöw - som startade kontaktkommitteen på studiegången... tomas har även gett ut en bok om sin far 'människa i marginalen'... sommaren år 1973 och ett år framåt bodde jag studiegången 14 - sen: 9 år senare - och immer noch - bor jag i/på studiegången 10 - alltså har jag - hittills - varit en studiegångare i ej mindre än totalt 37 år...