torsdag 12 september 2019

Joshua Wong visit causes tensions between China and Germany | Dw News1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

joshua wong blev född i hong kong den 13 oktober år 1996... han har alltså nästa månad - den 13 oktober år 2019 - tillryggalagt en levnadslängd av 23 år!