måndag 25 oktober 2010

tjejbloggarna...

14 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"alex schulman skrev i lördagens dn (2009-07-04)att medierna gör en felaktig analys av bloggandets förändringskraft - han har säkert rätt i sin grundtes - att de traditionella medierna vida överskattar bloggarnas påverkan på och spegling av hur folk tänker - däremot avslöjar debattartikeln en unken syn på världen när schulman i förbigående nämner en av de grupper som verkligen har tagit bloggandet till sina hjärtan -

Marianne Johansson sa...

- schulman ställer sig frågan om det är 'landets intellektuella spets' som bloggar och låter statistiken svara nej: 'åtta av tio av dessa bloggar utgörs av tjejer i tonåren - som skriver om mode' - han drar slutsatsen att dessa således inte är 'bloggar som bryter ner någon medial hierarki' -

Marianne Johansson sa...

- denna slutsats tycker inte schulman att han behöver stödja med fakta - för honom framstår det som självklart att om det är tjejer i tonåren som bloggar om något som ligger dem varmt om hjärtat är detta att betrakta som skräpkultur som inte kommer att påverka samhällsutvecklingen - det kan faktiskt tänkas att schulman har rätt även i att dessa unga bloggare inte har en chans här i livet - de är ju bara flickor - men jag tycker ändå inte att det är en rumsren inställning - att avfärda en grupp medborgare så generaliserande -

Marianne Johansson sa...

- yterligare ett problem med artikeln är att schulman verkar vara kvar i 1990-talets medietänkande - då man var hänvisad till att jämföra gamla och nya medier för att över huvud taget begripa det nya -

Marianne Johansson sa...

- en av de möjligheter som nätet har att erbjuda är just att grupper som inte fått utrymme i traditionella medier kan hitta en arena där de kan uttrycka sig - en sådan grupp är just de unga flickor som schulman viftar bort som ovidkommande och lite löjliga -

Marianne Johansson sa...

- till och med illustrationen till artikeln - vilken förmodligen inte schulman ska lastas för - föll in i mönstret med 'kära dagbok' textat på en datorskärm - en bättre illustration hade varit om texten lydit 'kära världen' eller 'jävla allihop' - det finns nämligen inget som tyder på att bloggar har samma inåtvända funktion som en dagbok -

Marianne Johansson sa...

- blogginlägg liknar visserligen dagboksinlägg genom de ofta dagliga texterna som liksom dagboken påfallande ofta är reflekterande och utelämnande - men i själva verket är bloggandet ett sätt att dela med sig av sina tankar - att uttrycka sig - att spegla sig i andras tankar - det tycks visserligen schulman ha förstått men han går ändå i sexistfällan och talar om de unga flickornas bloggar som onödiga och lite larviga -

Marianne Johansson sa...

- att ha femton trogna läsare betyder inte per difinition sämre kvalitet än att ha hundratusentals - i stället kan man resonera så att de som läser min blogg och vars bloggar jag förmodligen läser utgör en utökad umgängeskrets - kanske inte alltid mina vänner i traditionell bemärkelse - kanske inte heller läsare som vi tänker oss en tidningsläsare - utan ett nytt sätt att förhålla sig till varandra - ett sätt som vi inte riktigt har ord för ännu -

Marianne Johansson sa...

- schulman saknar maktanalys - de unga flickor han avfärdar är ett bra exempel på en grupp som ytterst sällan har en röst i det traditionella samhället - där representativ demokrati och så kallade gammelmedier är bärande delar - inte nog med att de är barn och därigenom inte har något systematiskt sätt att delta i samhällsdebatten - de tillhör dessutom 'det andra könet' och är därmed dubbelt marginaliserade -

Marianne Johansson sa...

- kanske är detta en förklaring till den explosion av bloggar från unga flickor som schulman med sådan självklarhet avfärdar - och kanske kan det tvärtom vad schulman menar till slut bli så att alla dessa unga flickor verkligen kan bryta ner den mediala hierarkin - att bryta ner sådana kan ju innebära annat än att män i trettioårsåldern får mer utrymme än män i sextioårsåldern" // elza dunkels - lektor vid umeå universitet - dn kultur debatt - onsdagen en 8 juli år 2009.

Marianne Johansson sa...

detta tidn utklipp dök av slump upp här hos mig bland alla dessa otaliga tidn utklipp jag har - tyckte det var ganska bra sagt av denna elza dunkels och ville därför publicera det här på min alldeles egna blogg - någon ung flicka är ju jag personligen inte med mina nästa månad 68 tillryggalagda år - men i vissa avseenden kan jag känna igen mej i beskrivningen av en flicka som får chansen att - äntligen - uttrycka sig...

Marianne Johansson sa...

jag har till denna filosofie doktor - som tydligen är ca 18 år yngre än jag - meddelat att jag återgivit denna hennes debattartikel i dn av förra sommaren - und zwar = nämligen - till hennes e-mejl adress vid umeå universitet... hur vågar jag sträcka mig så högt upp? - jag hör väl ej hemma i den världen! - universitetsvärlden! - vare sig i göteborg - upsala - stockholm eller i umeå - men kanske hos noam chomsky - at mit ...(?!)...(men jag har faktiskt varit inskriven vid upsala universitet hösten 1962 - tyska - och vt -63 plus vid sthlm högskola hösten 1963 - samt åter vid upsala univ hösten 1964 - engelska - samt vid göteborgs univ - hösten 1983 - våren 1984 plus hösten -84 och våren -85 och(tror jag) våren 86 - dessutom vid göteborgs univ - engelska - hösten 1986 - samma höst som jag påbörjade min 7 veckors betalda spårvagnsförarutbildning - jag blev sedan fast i spåret - spåren - de som finns i götet - under inte mindre än exakt 16 år - från nov 1986 till nov 2002 - då jag sort of hade fått nog och sjukskrev mej själv av eget initiativ och sedan via närmsta vårdcentral fick remiss till psykiater - och blev sjukriven p g a mitt psyke fram till 1 febr 2004 - då jag blev sjukpensionär som det hette tidigare - men då vid den punkten hade fått en ngt finare benämning - 'fick sjukersättning' - sedan 17 nov år 2007 är jag ålderspensionär - med ålderns rätt och njuter mitt otium i fulla drag - i gerotranscendens - vilket är ett underbart tillstånd - som jag kan ställa i utsikt till alla människor som fortfarande är unga och ännu ej uppnått den ålder som innebär 'otium' och 'gerotranscendens' - äntligen får man uppleva detta som man egentligen hela livet gått och längtat till - att vara helt oberoende av andra - fri att uttrycka sej precis som man själv vill - och dessutom kan man blicka tillbaka på det man har upplevt i det liv man dittills - dvs hittills haft - och man kan dra sina slutsater och lärdomar - vilka de unga tjejbloggarna som beskrivs av elza dunkels ännu ej - pga sin ringa levnadsålder - haft någon som helst chans till - ps: kom just i efterhand på att jag skrev in mej vid göteborgs univ - fil inst - hösten 2007... man kanske i sitt stilla kan undra varför ej jag har kunnat ha haft en chans att bli någon filosofie doktor - .....(?????)

Marianne Johansson sa...

visserligen vill jag gärna fortfande med mina snart 68 1/2 år bli betraktad som tjej - men jag hör nog inte till den kategori som talas om här av alex schulman - jag anser själv att om min blogg skall höra hemma i någon sorts kategori så är det definitivt i kulturkategorien - all sorts kultur - och dessutom en aning politik - som väl egentligen ej är kultur - eller?

Marianne Johansson sa...

'i sitt stilla sinne kan undra' ' i st f 'i sitt stilla kan undra'...