onsdag 5 januari 2011

upprättelse...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

han - herr gustafsson - kanske kan behöva lite upprättelse hos mig - därför citerar jag härmed en dikt jag just av en slump upptäckt i en av alla mina gamla böcker:

Marianne Johansson sa...

"en känsla - nästan visshet - att alla människor - också de dumma - i själva verket vet mycket mer än vad de någonsin skulle kunna säga - det finns en värld bortom åsikterna - det finns en tyst kunskap som inte går att skilja från okunnigheten - på samma sätt som det finns ögonblick när ett hus som byggs inte går att skilja från ett hus som rivs - mellan byggas och rivas finns också något osynligt - som är ingendera eller bådadera - det finns ingen annan jämlikhet än den: och allt annat är inställsamhet och lögn: det finns ingen människa så avig - så träaktig - så misslyckad - så skev - att inte världen skulle kunna frambringa det ögonblick - den unika situation - som den människan ensam behärskar" /'världens tystnad före bach' - 1982 - ur boken 'speglingar 2' 1982 - av inga söderblom och sven-gustaf edqvist - biblioteksförlaget sthlm - 1988.

Marianne Johansson sa...

upptäckte just att ett årtal blev ditskrivet som inte skulle vara där - nämligen '1982' efter 'speglingar 2' - årtalet då boken 'speglingar' utgavs var alltså 1988... boken ifråga har jag kommit över så gott som gratis - utgallrad - för några år sen på ngt bibliotek tror jag - eller ev på ngt café - där jag år 2005 gjorde många fynd av böcker som av andra skänkts till försäljning till välgörande ändamål - det senare torde vara möjligt eftersom jag inte kan finna någon biblioteksstämpel - eller 'utgallrad'/'kasserad' stämpel längst bak i boken vilket brukar vara fallet då fynden görs på bibliotek...