måndag 28 mars 2011

orsakat - förorsakat...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

vad har orsakat? - vad har förorsakat? - vad är orsak? - vad är följd? - vad är följd av orsak? - vad är riktigt? - vad är rätt? - vad är fel? - vad förorsakar vad? kan ngt förklaras? - finns förklaring till sånt som sker - äger rum? vad är skillnad mellan? - mellan vad? - finns ngt mellan det ena och det andra? - finns en motsättning mellan 'det ena' och 'det andra'? - vad menas med 'det ena'? - vad menas med 'det andra'? - finns något 'mellan'? - emellanåt finns ngt emellan... imellan... dazwischen...

Marianne Johansson sa...

fanns många orsaker? - ja det fanns många orsaker till att det som skedde verkligen skedde vecka 48 år 2006...

Marianne Johansson sa...

för den som intet vet behöver ej heller något förklaras - jag vet att något skedde - ägde rum - torsdagen den 30 november år 2006 - veckans nummer var 48... - även om jag vet en del så vet jag inte allt - det finns många frågetecken - det kanske inte är bra att veta allt - det är kanske bättre att ha frågorna obesvarade - frågetecknen kan oxå vara bra att ha - man får väl leva med frågetecknen resten av livet och 'gå i graven' med frågetecknen intakta... 'att lämna mycket övrigt att önska' finns något som heter... domen - det finns något som heter dom - 'döm icke på det att du själv icke må bliva dömd' - så står det visst i bibeln... - verkar ju motsägelsefullt - detta att för den som intet vet behöver intet förklaras - man skulle ju kunna tro att det borde ha hetat - för den som intet vet behöver ett och annat - kanske - förklaras...

Marianne Johansson sa...

varför det blev som det blev? - ja jag håller på och rannsakar sånt - numera känns det viktigare än ngt annat - att försöka förstå varför sånt som har skett - hänt - verkligen skedde - hände - varför? - bristande förmåga är väldigt ofta orsak till sånt som sker - varför är bristande förmåga så stor? - varför brister förmåga så ofta? - förmåga till vad? - frågan är vad man har för syn på vad som är viktigt - förmåga att förstå vad som är viktigt - 'endast e t t är viktigt!' - så står det visst i bibelen - detta 'ett'! - ska man kunna förstå vad detta 'ett' är f'nåt? - ja det är kanske d e t det hela - livet - går ut på - att försöka förstå vad som - egentligen - är viktigt - mer viktigt - än annat...