måndag 28 mars 2011

sverige utan inflytande...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"den 24 november 2010 kommer riksdagen att besluta om att skriva in sveriges eu-medlemskap i den svenska grundlagen - en ändring av grundlagen skall ske genom två riksdagsbeslut med mellanliggande val -

Marianne Johansson sa...

- ett riksdagsbeslut är redan taget (i juni 2010) - det har varit ett mellanliggande val och det andra beslutet kommer att tas nu i november 2010 - inför det mellanliggande valet ska ändringen i grundlagen tas upp till diskussion och debatt så att folket har möjlighet att ta ställning till ändringen i fråga - har något riksdagsparti tagit upp ändringen i grundlagen till debatt över huvud taget? -

Marianne Johansson sa...

- nej! - och det måste betraktas som ett svek mot svenska folket - i regeringsformen kommer det att stå att 'sverige är medlem av europeiska unionen' - medlemskapet blir gundlagsskyddat - i lissabonfördraget finns en utträdesparagraf - den kommer att bli svårare och krångligare att använda eftersom det krävs två riksdagsval med mellanliggande val för att ändra i grundlagen - eu-medlemskapet innebär en minskning av folkstyret då cirka 80 procent av de beslut som fattas i riksdagen redan är beslutade i bryssel -

Marianne Johansson sa...

- lissabonfördraget som är en grundlag står över svensk grundlag - ändå står det i vår grundlag (i regeringsformen) att 'all offentlig makt utgår från folket' och att 'riksdagen är folkets främsta företrädare' - om sverige vill vara ett självständigt land borde det lämna eu - som ett litet land är sveriges inflytande där minimalt" // Asta Eriksson / "Fria Ord" - Göteborgs-Posten måndagen den 22 november 2010.

Marianne Johansson sa...

om någon skulle undra - så tycker jag faktiskt precis som Asta Eriksson under 'Fria Ord' i GP den 22 november förra året (av en händelse fick jag tag i denna åtevinningstidning först nu...)

Marianne Johansson sa...

jillar jag 'EU'? - mitt svar: Nej!!!