fredag 29 april 2011

Martha Argerich - Bach Partita No. 2 - Verbier Festival 2008

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

'fingerfärdighet'... eller vad att kalla - benämna - detta (?) - 'snabbhet' är ett annat ord som - sort of - kommer föör mig - kommer tilll mej... (stavningarna 'föör' och 'tilll' är meedvetna - är av mig meedvetet gjorda: und zwar: ett sätt för 'moi' att få framm betooningen...