lördag 30 april 2011

Rupert Sheldrake - The Extended Mind - Telepathy. Pt 1/3

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

man kan - definitely not - förstå allt - det har jag förstått - kommit till insikt om... man kan alltså åtminstone förstå komma till insikt om att man ej kan förstå allt - alltid något att komma till insikt om... var det inte den store filosofen sokrates som sa ngt om att han visste att han ingenting visste...

Marianne Johansson sa...

ödmjukhet - är det kanske det som är sort of målet - meningen med livet - att komma fram till ödmjukhet - att ödmjukhet är det enda som blir kvar - som återstår - den korta stund som är kvar innan förmultnandet i graven... vad har man annat att vara stolt över annat än över sin eventuella ödmjukhet - sin eventuellt vunna insikt om att ödmjukhet är det enda man har att - sort of - 'hålla sej till'... när inget mer än graven återstår... vad har man att vara stolt över - endast nåd är det som 'finns' - det som kallas nåd - en nåd att ha haft chans att få vara vid liv - en utmätt tid...

Marianne Johansson sa...

nåden att få ha haft den mamman och den pappan jag hade nåden att få ha - en utmätt tid... - nåden att få ha haft möjlighet att föda två söner...