måndag 27 juni 2011

att inte...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

att inte... - att inte h a velat veta av... - att - fortfarande - ej v i l j a veta av...