måndag 29 augusti 2011

Lars Winnerbäck, Stackars

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

..."det var bara d ä r det fanns nånn....... - plats" - jag tycker att avståndet i tid - innan ordet 'plats' kommer - är talande... '(jag v e t att det - egentligen - bara ska vara ett 'n' i det ordet som står för 'någon'...)(eftersom jag själv i min tidiga ungdom hade drömmar om att bli skådespelare så tror jag mig faktiskt ha en hum om vad betoning och pauser kan betyda - för att ge uttryck för ngt speciellt... - som kanske annars inte skulle kunna komma till uttryck och bli så lätt försåeligt om man inte begagnade sig av detta att betona vissa ord på ett visst sätt och faktiskt ibland emellanåt vara helt tyst - dvs pausera - talande tystnad finns visst ngt som heter - pausering kan oxå användas för att förstärka ett uttryck - få åhöraren att 'tänka till'...)

Marianne Johansson sa...

'förståeligt' i st f 'försåeligt'...