tisdag 30 augusti 2011

schlussfolgerung...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

vad menas när man använder sig av ett sådant uttryck - ett sådant ord - vad står det 'sort of' för - hur att tolka ett sådant uttryck - ett sådant ord - som ju - faktiskt - består av två styck ord: 'schluss' och 'folgerung' ... - ja andra som - liksom - liksom jag - ej varit hemma - hemmastadd - hemmastadda - i det tyska språket - som liksom jag varit det - under en period i mitt liv - i mina yngre dar - och som haft just tyska språket som försörjningskälla - kanske inte alls har någon känsla för dessa två ord som blivit ett... - jag har ofta en mer intuitiv känsla för vissa tyska ord och uttryck än jag har det för motsvarande svenska sådana - så kan det vaa:- - i m i t t fall....