fredag 28 oktober 2011

Du...

18 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

Har duu nåågot att säjja - sääga? - Har jaag - ijänntligen/egentligen - även tiidigare haft - nåågot att säjja - sääga?

Marianne Johansson sa...

Frågan är öppen... - Men min blogg "talar väl" - såsom jag ser det - ser på det - iaf - "för sig själv"...

Marianne Johansson sa...

Ja - det 'uttrycket' - "talar för sej själv" - stämmer - 'sort of' - in på mig - eftersom jag är själv - dvs ensam... - med alla de fördelar det - ibland åtminstone - kan innebära - av t ex oberoende - inbillat sådant kanske snarare än något annat...

Marianne Johansson sa...

"A Free Spirit!" - det är nog det jag vill vaa: "She was a Free Spirit!" - trodde hon iaf själv - understundom - att hon var - and what about now?

Marianne Johansson sa...

jag menar en tänkt - antagligen inte speciellt avlägsen - situation - en gravsten med orden - under mitt namn med födelse- och dödsdatum:"She was a Free Spirit" - ja det är mitt önskemål - om jag får lov att ha ett sådant önskemål beträffande inskriptionen på den gravsten som står ovan jord där jag befinner mig förruttnande i densamma...

Marianne Johansson sa...

What about the Spirit then? - Who knows? - Nobody! - Not even "en sånn som jag" veet...

Marianne Johansson sa...

"En sånn som jag" - precis som om jag trodde att jag var nånnn...

Marianne Johansson sa...

Jag är Dotter till en Far - som föddes på landet - utanför Linköping - Östergötland - den 28 februari år 1897 - och jag är Dotter till en Mor - som föddes på landet - Kållandsö - utanför Lidköping - den 22 september år 1903...

Marianne Johansson sa...

Jag är även Lillasyster till en Storasyster - som födddes den 30 juli år 1932 - själv föddes jag den 17 november år 1942...

Marianne Johansson sa...

Jag har varit sambo med en man född den 12 oktober år 1933...

Marianne Johansson sa...

Jag har varit Mor till en Son född den 21 januari år 1979 - död den 30 november år 2006...

Marianne Johansson sa...

Jag är fortfarande Mor till en Son född den 27 juni år 1980...

Marianne Johansson sa...

Jag är även Farmor till en Sonson född den 17 augusti i år - dvs år 2011...

Marianne Johansson sa...

Detta var - är - alltså en kort sammanfattning av den jag är - av mig som person - i yttre bemärkelse - vem jag är i min innre männischa - tscha... - det kannsche på ett eller annat sätt kan framkomma här genom/via min blogg - på det sätt jag liksom uttrycker mej och vad jag har valt att inhämta hit till min blogg - som ju inte är direkt bristfälligt försedd med "inlägg" - dvs mest en massa 'överföringar' från you tube - vad vore livet utan you tube!?

Marianne Johansson sa...

"till bristningsgränsen försedd med" - så borde det kanske ha stått - det går så länge som det går! - sen så går det - liksom - inte alls - det är ett mirakel att jag har kunnat fylla min blogg med så mycket som jag hittills fyllt den med - och fortfarande - tycks det iaf - har jag möjlighet att fylla den med sånnt som jag tycker är intressant... amazing! - ordet 'amazing' täcker egentligen vad det handlar om - nästan ett 'under'! - så känns det nästan för mig - för mig som är en person som inte har varit direkt bortskämd - men "jag klagar inte!" - det finns dom som ej ens har haft det så som jag har haft det - allt beror på vad man har att jämföra med - vad man liksom har att jämföra sig med - på vilka - vem - man liksom har att jämföra sig med - "jag klagar inte! - jag har det bra! - det går ingen nöd på mej!" - sånna ord brukar jag svara med - sådana klarläggande ord - när min son per e-mejl frågar mig hur det är määd mej...

Marianne Johansson sa...

den 2 februari i år fick jag ytterligare en sonson...

Marianne Johansson sa...

min far dog den 21 augusti å 1972... - min mor dog den 2 mars år 1975... - min storasyster - den enda syster - eller syskon öht - jag haft - dog den 29 mars år 2014... - som redan nämnts dog - alas - den äldsta/äldste av av mig födda söner den 30 november år 2006...

Marianne Johansson sa...

by the way so har mats furberg skrivit en bok betitlad 'Du'... den har ju naturligtvis ingenting med lilla mej att jööra...