onsdag 26 oktober 2011

Fresu-Galliano-Lundgren - MARE NOSTRUM - varvindarfriska

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

glädjande med 'vårvindar' - fast - eller kanske just på grund av att - det just nu ej är det - vår och vårvindar - utan - sort of - nästan raka motsatsen - höst och höstvindar... - allt har sin tid - vårvindar har sin tid - höstvindar har sin... dvs 'tid'... allt har sitt - nämligen sitt i fråga om 'tidsmässighet' - allt är ju - egentligen - 'bara' en fråga om tid - hela livet är ju - egentligen - 'bara' en tidsfråga - att vara sort of - havande - 'pregnant' - med - 'with' - tid - 'time' - tiden - den individuellt utmätta - nämligen Tiden... Time is - as far as i(=I) unerstand it - something of importance - something essential - något essentiellt...