fredag 28 september 2012

François Furet 1/14

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

på bloggen 'vaka över ensamheten' hittade jag namnet francoit furet - denne francoit furet föddes den 27 mars år 1927 och han passed away den 12 juli år 1997 - detta spelades tydligen in år 1994 - alltså tre år innan han - francoit furet - passed away...

Marianne Johansson sa...

alla kommer vi att pass away - alla - obönhörligen - that's a fact... endast en begränsad tid är vi havande med tiden - dvs är vi levande - tid är det samma som liv - livet -
- som jag en gång med en dikt försökte få fram - det var hösten 1983 jag kom på denna dikt: 'jag är havande med tiden - endast döden vet när förlossningens ögonblick är inne - då är livet ute...' - havandeskap - nämligen med tid - tiden - jämförs här med själva livet... - men egentligen börjar ju själva livet när havandeskapet upphör - har upphört... det är ju då födelseögonblicket sort of inträder... det är ju då livet börjar... det liv som för alla - utan undantag - är begränsat - i tid - en tidsbegränsning - är det det livet är - en del får ett kort liv - en del andra får ett längre liv - men livet blir inte för någon hur långt som helst - andra - nya - liv kommer i stället för det liv som ej längre har kunnat existera ...

Marianne Johansson sa...

denne francoit furet blev tydligen förunnad ett liv av en längd av 70 år...

Marianne Johansson sa...

'francois' i st f 'francoit'...

Marianne Johansson sa...

själv har jag hittills blivit förunnad ett liv av/på 70 år och 10 månader och 11 dagar...