fredag 1 februari 2013

Andliga visor: Jag får ta av mej bördan (Down by the riverside)

Andliga visor: Jag får ta av mej bördan (Down by the riverside): 1. Jag får ta av mej bördan //: på andra sidan ån :// på andra sidan ån. Jag får ta av mej bördan //: på andra sidan ån :// //: Jag beh...

Inga kommentarer: