fredag 15 mars 2013

fredagen den 15 mars 2013

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

idag - fredagen den 15 mars 2013 - har jag - åtminstone hittills - ej fört över något (dvs från min egen blogg från tidigare datum till dags dato) - förutom till min blogg 'keinerlei' - jag har ju ej längre - av en för mig okänd anledning - någon möjlighet att föra över fr you tube till mina bloggar - i stället ägnar jag mig att gå tillbaka datum-mässigt i tiden och upptäcka en del intressant som jag faktiskt har på min blogg - från den tid då jag fortfarande hade möjligheter överföringsmässigt fr you tube... en del har av 'Någon'(!?) blivit borttaget - t ex står det ibland - och ganska ofta faktiskt - att videklippet ej finns! - jag får vara tacksam för det jag hittills har lyckats samla på mig och som ej tagits bort av 'Någon - som jag uppfattar som 'ondskefull' ogin... så var det sagt...