måndag 18 mars 2013

me... - being 'en äldre'...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag hör ju numera till den kategori som kallas - har benämningen - 'äldre' - och äldre blir jag... - alltså - ju äldre jag blir - desto mer passar jag in i den kategorien... (det känns väl alltid bra att liksom 'passa in' - vara 'passande' - vara sådan som man skall vara - sort of...

Marianne Johansson sa...

men även om jag nu är äldre än många - så finns det faktiskt sådana som är äldre än 'moi'... (t ex har jag sett att åke cato - vars blogg jag brukar kolla - är ca 8 år äldre än moi - och lars gustafsson är 6 och ett halvt år äldre än moi - och per wästberg är 9 år äldre än moi...)

Marianne Johansson sa...

än har jag ej bett om hjälp fr 'äldreomsorgen' - inte än...

Marianne Johansson sa...

jag har nyligen - as a matter of fact - blivit beviljad viss 'hjälp' från 'äldreomsorgen'... - återstår att se hur denna 'hjälp' kommer att 'gestalta sej' - har hittills endast fått två stycken besök - från 'hemtjänsten' - i mitt hem - vid vilka besök jag för personerna i fråga försökt förklara vem jag som person är - 'hjälpen' har alltså hittills endast bestått i att dom har lyssnat på mig - vad jag har haft att - sort of - förtälja om mig själv...

Marianne Johansson sa...

jag tror dock ej att så speciellt många 'äldre' - som är 71 år - som jag är - har you tube som sitt universitet - och därigenom lär sig en massa nytt varje dag - och - därigenom - härigenom - känner sig - sort of - berikad ...

Marianne Johansson sa...

'berikade' i st f 'berikad'...