lördag 14 december 2013

bernur: Solitär i nyspråkets tid, Thomas Nydahl

bernur: Solitär i nyspråkets tid, Thomas Nydahl: Att vara konsekvent i sin tematik, det är något underskattat och svåruppnått hos svenska litteratörer. De – vi – vacklar, byter fot, än...


Inga kommentarer: