lördag 14 december 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: A Right Royal Whippersnapper: Why Things Will Neve...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: A Right Royal Whippersnapper: Why Things Will Neve...: A Right Royal Whippersnapper: Why Things Will Never Change in Britain - Truthdig

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

detta som skrevs på 'truthdig' den 12 december år 2012 blev av mig hit överfört den 14 december år 2012 - dvs för - idag - exakt 1 år sedan...