onsdag 29 januari 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: innebörd...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: innebörd...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

detta - sort of - 'författade' jag för - idag - exakt 3 år sedan - då var datumet den 29 januari år 2011 - just det datum då både germaine greer occh birger schlaug fyllde år - i hennes fall så mycket som 72 år - i hans fall så litet som 62! (birger - han med efternamnet schlaug - fyller idag pension!!! - ska man beklaga sårrjen eller hur ska man uut-trycka - kommenteera - facktummet att det just idaag är exackt 65 år sedan han blev född...)(han har väl haft - och har väl fortfarande - ett mer innehållsrikt - och meningsfullt - liv än de flesta... han är iaf en kändis... och han är iaf en sånn som jag uppskattar - och det tar sig uut-tryck i att jag varje dag kollar hans blogg - och även för över hans till min egen blogg - för att jag tycker det han - sort of - har att kommma med är värdefullt...

Marianne Johansson sa...

jag har ju två bloggar - som jag numera använder mig av parallellt - mestadels är det så att jag för över birger schlaugs produktion till bloggen med namnet 'keinerlei'...