fredag 24 januari 2014

RAPSODI: Om betydelsen av ett slut

RAPSODI: Om betydelsen av ett slut: I väntan på det försenade planet som skulle ta oss hem från Krabi International Airport fann jag en liten bokhandel i väntsalen vid gat...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag tycker det är högst intressant - detta: att det ej går att översätta! - vad går ej att översätta? - svar: det som han - den brittiske författaren - vill ha sagt... varför ska man översätta - försöka att översätta något som ej går att översätta - det engelska sättet att uttrycka det - vad nu 'det' är f'nåt - är väl fullt tillräckligt... varför översättaren av boken har brytt sig att översätta - när det faktiskt ej låter sig göras... om det varit jag som fått uppdraget att översätta så skulle jag ha avstått helt enkelt och låtit rubriken på boken vara just på det sätt som - på engelska språket - julian barnes hade valt det... that's it...

Marianne Johansson sa...

i sense - sort of - feel - what might be called the 'ending' of my life... my insignificant life... jag lever alltså i 'slutskedet'... av vad? - av mitt liv... 'vi går från livet' - så sa min mor en gång ... att - sort of - 'vara på väg från' - 'från' - nämligen - 'det' som kallas 'liv'... - frånvaro av 'liv' - liksom frånvaro av tid - kommer efter det som skulle kunna kallas för närvaro av liv - vara närvarande i livet... - det liv som - egentligen - ingenting annat är än 'Tid'... - 'att ha gått ur tiden' - någon 'har gått ur tiden' - det är ett uttryck man ibland har hört... - att vara havande med - pregnant med - tiden - time - det är det man skulle kunna likna livet vid - man har tiden så länge som man har chans att leva - vara vid liv...