tisdag 28 januari 2014

redan...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

redan klockan 16:00 tisdagen den 4 februari - vecka 06 - år 2014 - så kommer jag - om jag då fortfarande är 'alive' - att veeta meer än vad jag vet nu... - den som leever får se... - den som då - fortfarande - immer noch - är 'alive' - kommer att då veeta.. - men ännu är tiden ej klockan 16:00 tisdagen den 4 februari - vecka 06 - år 2014 ... - ännu ej... - men tiiden rinner iväg - oupphörligt - och inom - om - en vecka - tisdagen - om - i dag - exakt en vecka - så kommer jag att veeta... ska jag - sort of - 'elaborate' meer i detta ämne - här på min blogg... - nej jag vill ej - här - 'elaborate' meer i ämnet... - vilket ämne? kansche nånn - eller kansche snarare 'Någon' - unndrar som - eeväntuelllt - lääser denna min blogg... - hela mitt 'sinne' - hela min tankevärld - är upptaget - alltså 'sinnet' - respektive upptagen - alltså min 'tankevärld' - med detta - av detta - som ska ske - äga rum - om en vecka - tisdagen den 4 februari vecka 06 - år 2014... - den som leever får see - den som lever får erfaara - innan graaven får jag - får jag en chans att - eerfaara noch etwas...

Marianne Johansson sa...

från klockan 08:00 tisdagen den 4 februari - vecka 06 - dvs nästa vecka - detta år - år 2014 - fram till klockan 16:00 just den dagen kommer jag att befinna mig i ett tillstånd av helspänning - i ett tillstånd av nervositet... som jag redan nu - alltsedan i går eftermiddag - då jag skriftligen i min postlåda vid dörren fick information om stundande 'statusinventering' gör allt som står i min makt - i mitt inre - för att försöka lösa... jag ägnar mig således - på mitt speciella sätt - åt en form av problemlösning - i mitt inre - i min tankevärld... - ännu - noch - klockan 07:59 tisdagen den 4 februari - vecka 06 - år 2014 - dvs nästa vecka - kommer jag att befinna mig i ett tillstånd av ovisshet - och nervositet... om jag kommer att ha en möjlighet att - tisdagen den 4 februari 2014 - sort of - andas ut efter klockan 16:00 just den dan - då statusinventeringen alltså skall ha ägt rum någon gång under loppet av de 8 timmar som förlupit innan ... det veet jag i dagsläget ej... ovisshet är det som gäller... men sen efter utförd - genomförd - statusinventering - så torde ovissheten vara något mindre...

Marianne Johansson sa...

'ovissheten diesbezüglich' skulle det ha stått...