torsdag 27 februari 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: återstår att se...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: återstår att se...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - just idag - exakt 4 år sedan - nämlich den 27 februari år 2010 - så blev detta av mig - sort of - producerat...