onsdag 19 februari 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: utifrån...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: utifrån...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - i morron - exakt 3 år sedan - dvs den 20 februari år 2011 - så - sort of - författade jag detta...