torsdag 27 februari 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: summan...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: summan...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - just idag - exakt 3 år sedan - dvs den 27 februari år 2011 - så blev detta av mig - sort of - författat...